Presentacions Eficaces

color blau
  • Donar seguretat als participants per parlar tant davant d’una persona com d’un públic molt més ampli.

  • Millorar les habilitats de comunicació, tant en la forma com en el fons.

  • Estructurar els missatges de manera ordenada per facilitar la comprensió i un major èxit en els resultats.

  • Conèixer els diferents recursos, tant personals (la veu, la gesticulació, etc.) com dels mitjans visuals que ens ajuden a aconseguir un major impacte.

Per a més informació: