Tècniques De Venda

color blau
  • Revisar les tècniques de venda dels assistents, anàlisi dels punts forts i febles.
  • Reforçar l’actitud positiva davant les situacions de pressió: La por al fracàs i al rebuig.
  • Millorar les habilitats de comunicació interpersonal, especialment davant clients difícils.
  • Incrementar els recursos i les argumentacions davant les objeccions, especialment les que corresponen al preu.
  • Ampliar l’horitzó de desenvolupament professional incloent la captació de nous clients i la fidelització dels existents.

Per a més informació: