Tractament De Queixes

color blau
  • Crear equips que coneguin l’estratègia, il·lusionats amb el projecte empresarial i implicats en l’assoliment dels objectius.
  • Dominar les claus/eines per crear i mantenir l’esperit d’equip.
  • Saber fer servir la delegació com a instrument de motivació.
  • Afavorir la comunicació.
  • Assolir sistemes de motivació intrínseca.
  • Solucionar conflictes de forma creativa i proactiva.
  • Analitzar estils de lideratge.

Per a més informació: