Tècniques De Negociació

color blau
  • Transmetre als diferents participants que la negociació no és un camp de batalla on s’han d’arrasar les persones que tenim a davant. No es tracta d’un joc en què l’objectiu és guanyar, sinó arribar a acords que tinguin valor per totes dues parts. Nosaltres en diem la negociació enriquida, la negociació emocionalment intel·ligent.
  • Millorar les habilitats de negociació dels participants.
  • Conèixer en tot moment la fase de negociació en què ens trobem.
  • Conèixer els diferents perfils dels negociadors, així com els diferents trucs que s’utilitzen.
  • Aprendre a dir que no i també a negociar sense basar-se únicament en el preu.

Per a més informació: