CERTIFICACIÓ HCMBOK TO AGILE. GESTIÓ DEL CANVI EN ENTORNS AGILS

color blau

L’ Instituto de Gestión del Cambio va escollir a Gestión del Cambio Empresarial com a partner exclusiu per la capacitació i el desenvolupament a la zona de Catalunya de la metodologia HCMBOK, HCMP I HCMBOCK TO AGILE des del gener del 2019.

Des de GCE, amb aquesta metodologia, pretenem ajudar a les empreses en el disseny, implantació i seguiment de nous projectes, tenint en compte com afecten els canvis a les persones de les organitzacions.

Certificació oficial de Gestió del canvi, amb visió humanista i desenvolupada amb una visió holística, aplicable a qualsevol a marc o metodología agil en projectes i organitzacions

Actualment, les empreses estan en contínua evolució, i comptar amb un expert en GESTIÓ DEL CANVI per les noves implantacions, millora els ratis d’èxit en un 50 %.

Amb la CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL HCMBOK© (Human Change Management Certified Professional), creada pel Human Change Institute i reconeguda internacionalment, volem contribuir a la formació d’aquests professionals.

Properes certificacions

Opens 2022- Modalitat online

  • 28 de febrer, 1, 2 de Març 2022
  • 20,21,22 d’Abril 2022
  • 12,13,14 de Novembre 2022