Les Persones, El Més Important

color blau

Una organització es considera competitiva si té èxit mantenint-se a través de la satisfacció del client, basant-se en la participació activa de tots els membres de l’organització per a la millora sostinguda de la qualitat dels productes i serveis que ofereixen.

  • Adaptant-se als canvis constants de l’entorn per sobreviure.
  • Identificant i desenvolupant avantatges competitius.
  • Brindant serveis i/o productes d’alta qualitat.
  • Oferint respostes diferencials que aportin un veritable valor al mercat.

Per a més informació: