Comunicació Interna

color blau
  • Identificar les necessitats de comunicació de l’organització.
  • Crear i desenvolupar polítiques, estratègies i plans de comunicació.
  • Desenvolupar i utilitzar canals de comunicació verticals i horitzontals.
  • Compartir les millors pràctiques i el coneixement.
  • Fomentar i donar suport a la participació i la implicació de les persones en les activitats de millora.
  • Valorar l’efectivitat de la comunicació.

Per a més informació: