Reunions Eficaces I Creatives

color blau
  • Com preparar correctament una reunió.
  • Aconseguir que els participants duguin a terme reunions més eficaces, amb un clima més col·laborador i participatiu per part de tots.
  • Augmentar la capacitat de treballar en equip, amb una implicació total dels participants en les solucions aportades.
  • Conèixer i practicar una metodologia que permetrà als participants abordar els diferents problemes a partir de l’endemà mateix, trobant les millors solucions en considerar els recursos disponibles.

Per a més informació: