Direcció Per Objectius

color blau
  • Desenvolupar un sistema eficaç de direcció mitjançant la definició d’objectius.
  • Identificar i formular els objectius estratègics i operatius de l’organització.
  • Conèixer els principis de la planificació estratègica i establiment dels plans d’acció.
  • Establir funcions i responsables per al compliment dels objectius.
  • Definir els sistemes de control i avaluació de l’exercici dels professionals.

Per a més informació: