Construcció D’equips

color blau
  • Identificar els components bàsics en la construcció i cohesió d’un equip.
  • Desenvolupar recursos que generen solucions a les possibles disfuncions d’un equip, amb l’objectiu d’identificar com fomentar el treball en equip.
  • Fomentar, a través de la comunicació, confiança entre els diferents membres dels equips.
  • Identificar com afronten els comandaments intermedis els conflictes que sorgeixen dins els seus equips.
  • Identificar eines i recursos que facilitin el compromís per part de tots els membres de l’equip.
  • Aportar coneixements bàsics relatius a la comunicació interna dins de l’equip.
  • Aportar recursos que serveixin per a millorar la responsabilitat davant les tasques.

Per a més informació: