PRÒXIM WEBINAR LA CIÈNCIA DISC EN LA GESTIÓ DEL CANVI

color blau

Webinar de 45 minuts, a càrrec Lluís Matamala, Consultor de Gestión del Cambio Empresarial que té la finalitat de:

  • Utilitzar la ciència DISC per identificar emocions i comportaments de diferents perfils de persones davant un procés de canvi.
  • Derivat de cada perfil, plantejar tècniques per mantenir converses efectives amb les persones per poder-les adherir-les al procés de canvi desitjat.

Inscriu-te: