Gestió Del Temps

color blau
  • El temps és un recurs escàs i aconseguir millors resultats depèn del bon ús que se’n faci. En aquest curs aprendrà a com treure el màxim profit del seu temps, per a millorar la capacitat de marcar-se objectius, de planificar, tenir clares les prioritats, controlar la situació…
  • Tenir una estructura mental orientada a la consecució de resultats
  • Aprendre a optimitzar eficaçment el temps. Passar de les intencions als fets.
  • Definició d’objectius, tant personals com professionals.
  • Aprendre a marcar prioritats, diferenciar el que és important d’allò que és urgent.
  • Aconseguir delegar més bé i controlar allò que s’ha delegat.

Per a més informació: