Gestió Del Canvi

color blau
  • Aprendre les fases i activitats clau per promoure l’atmosfera humana necessària per al disseny i implantació dels projectes de canvi a escala estratègica, organitzatiu, tecnològic, cultural o una combinació d'aquests.

  • Basat en la metodologia HCMBOK i HCMP de Human Change Management Institute.

Per a més informació: