CERTIFICACIÓ EN GESTIÓ DEL CANVI SEGONS LA METODOLOGIA HCMBOK I HCMP

color blau

El Instituto de Gestión del Cambio va escollir a Gestión del Cambio Empresarial com a partner exclusiu per la capacitació i el desenvolupament a la zona de Catalunya de la metodologia HCMBOK i HCMP des del gener del 2019.

Des de GCE, amb aquesta metodologia, pretenem ajudar a les empreses en el disseny, implantació i seguiment de nous projectes, tenint en compte com afecten els canvis a les persones de les organitzacions.

Es tracta d’un curs obert de dos dies, en què els participants realitzaran una immersió  en el mètode per aplicar posteriorment a la gestió de projectes de les seves respectives empreses.

Amb el primer nivell s’adquireix un coneixement per aplicar les activitats seqüencials del model, la part més hard, i amb el segon nivell s’accedeix a les activitats més transversals que s’han d’abordar en tot procés de canvi, la part soft.

Després de passar un examen, tindran l’oportunitat d’estar certificats en aquesta metodologia a nivell internacional.

Actualment, les empreses estan en contínua evolució, i comptar amb un expert en GESTIÓ DEL CANVI per les noves implantacions, millora els ratis d’èxit en un 50 %.

Amb la CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL HCMBOK© (Human Change Management Certified Professional), creada pel Human Change Institute i reconeguda internacionalment, volem contribuir a la formació d’aquests professionals.

Properes certificacions

Opens 2022 – Presencial Barcelona

  • 9 i 10 de juny
  • 10 i 11 de novembre

Veure més informació de la certificació:

Opens 2022 – Modalitat online

  • 15,16 i 17 de març
  • 24,25 i 26 de maig
  • 20,21 i 22 de setembre
  • 22,23 i 24 de novembre

Veure més informació de la certificació: