Selecció

escacs peo

Una política encertada de reclutament és vital per disposar de les millors persones en un equip guanyador.

A GCE ajudem, mitjançant les diferents vies de cerca de persones, a trobar aquells professionals que desenvoluparan la seva feina de la millor manera possible, adaptant-se abans a la cultura de la nova empresa a la qual s’incorpora.

estrategia per

PROCÉS DE SELECCIÓ

1# Treball de camp. Recollir informació i definir el perfil/lloc: Les responsabilitats, elements tangibles/intangibles, objectius, equip de treball, cultura de l’organització…

2# Cerca simultània per les tres següents vies, per cobrir el lloc de feina en qüestió amb una persona que per experiència, formació i habilitats contrastades en gestió d’equips humans pot encaixar al nou lloc de feina:

  • Bases de dades: primera selecció de perfils.
  • Publicació de l’anunci: a escoles de negoci, plataformes, etc.
  • Procés de cerca al mercat laboral.

3# Entrevista personalitzada amb el possible candidat.

4# Test de perfil i avaluació del nivell d’idiomes en cas que sigui necessari.

5# Presentació de 3 candidats.

6# Elecció de la persona adequada.

7# Seguiment durant els 6 primers mesos (a través d’entrevistes personals i trucades telefòniques).

8# Feedback a l’empresa.

MADERA

GARANTIA

CADENA

Acordem una quantitat fixa per missió. Així ens assegurem la cerca de la persona adequada per l’empresa, no la cerca del nostre benefici.

Si la persona seleccionada no supera el període de prova, o en el cas que abandoni el lloc de feina en un període inferior a sis mesos, ens comprometem a iniciar un altre procés de cerca sense costos pel nostre client.