La Part Humana En La Gestió Del Canvi

06/12/2023
Jordi Servat

La característica més important en els temps que corren és la tremenda acceleració amb la qual s’estan produint els canvis, si ho comparem amb els dels darrers 5 anys.

Aquests canvis obliguen les empreses a apostar cap on es dirigeixen les noves necessitats dels possibles consumidors dels seus productes i/o serveis, amb l’objectiu de preparar una oferta competitiva que es diferenciï de les altres alternatives existents als mercats. L’objectiu de l’empresa és continuar en una posició que li permeti créixer i mantenir les taxes de rendibilitat necessàries per complir amb tots els objectius.

D’aquesta manera, es veuen obligades a introduir canvis en els procediments, els sistemes tecnològics, la capacitació de l‘equip humà, les eines productives, etc. per satisfer les noves necessitats.

És habitual que les empreses es preparin i utilitzin eines com la gestió de projectes per introduir i implantar els canvis desitjats que porten la companyia en aquest nou estadi.

Però, al mateix temps, és molt freqüent que la gestió de projectes no s’abordi de la manera més adequada, perquè s’oblida, precisament, la part humana. No és gaire habitual pensar en la involucració i motivació dels integrants de l’equip del projecte ni en les persones que es veuran afectades per aquests canvis, perquè no es té present quina és la seva opinió i el seu feeling envers les noves propostes.

De fet, el 70% dels projectes de TI segons Gartner o fracassen o no arriben als objectius en cost, termini o assoliment desitjat, perquè pateixen desviacions importants. També sol passar que un cop es dona per acabat el projecte, després d’un any se’n constata que la implantació és pràcticament inexistent perquè es torna a actuar altra vegada amb les mateixes pràctiques anteriors a la implantació, molt arrelades dins l’organització.

Al món de la informàtica, des dels seus inicis, s’ha parlat de la part hard (ordinadors) i de la part soft (programes), i totes dues són necessàries i imprescindibles perquè donen sentit als sistemes informàtics.

Les persones també tenim dues parts fonamentals, el cervell i el cor. El cervell, que fa referència a la capacitat de pensar, de relacionar, a la lògica i al raonament; i el cor, que es refereix a la part emocional i als sentiments que tots tenim.

Totes dues parts són imprescindibles per aconseguir la màxima involucració de les persones en allò que fan. El cervell intervé en la part racional, què fer i de quina forma dur-ho a terme, però si a més s’aconsegueix que hi intervingui el cor, llavors és quan les persones donen aquest plus, aquest anar per sobre del 100% que marcarà la diferència.

En tot projecte de canvi, s’utilitzi o no la Gestió de Projectes, si s’aconsegueix que les persones s’ho facin seu, i per això és necessari que la situació s’abordi bé des del començament i es treballi cuidant els sentiments, es constatarà que el canvi és una realitat amb uns resultats molt més bons que si es fes d’una altra manera.

La nostra experiència de més de 15 anys centrant-nos i dedicant-nos a ajudar les empreses que han confiat en nosaltres a Gestionar Canvis, ens ha permès desenvolupar la nostra pròpia metodologia, cuidant la part soft, el cor de les persones, per arribar a un major i millor èxit en la implantació. (També és cert que no abunda gaire literatura a nivell mundial sobre aquest tema).

La metodologia que hem desenvolupat es pot basar en la Gestió de Projectes. Si l’empresa l’utilitza com a element de canvi, se centra en les 5 fases:

1)Definició i planificació, 2)Execució, 3)Implantació, 4)Finalització i 5)Post Projecte

Si l’empresa no utilitza la Gestió de Projectes, però vol aconseguir una nova manera de fer dins l’organització, utilitzem la nostra metodologia referint-nos a les 4 àrees claus de tota empresa:

1)L’estratègia, 2)La comunicació interna, 3)L’organització i 4)Les persones que, ben motivades, fan possible les coses difícils.

De fet, a Gestión del Cambio Empresarial sempre hem defensat que cal tenir molt clara l’estratègia que es vol implantar a l’empresa i que per això és necessari tenir una bona organització i donar importància a la comunicació interna. Això facilita informar i escoltar allò que les persones de l’equip pensen i senten, ja que la comunicació ha de ser fluïda en totes les direccions i sentits. Finalment, també s’ha de tenir una bona estratègia amb les persones per aconseguir que allò que volem portar a terme els il·lusioni.

A Gestión del Cambio Empresarial, quan tenim una estratègia clara i definida sabem com jugarem, ens comuniquem entre les persones de l’equip i tots estem disposats a donar el 120%, diem que segur que guanyarem aquest partit.

En resum, és necessari tenir una metodologia, que concretem al nostre llibre, amb les eines adequades per utilitzar-les a cada fase, per poder preveure la millor acció en cada cas i així vèncer o minorar les resistències que segur que apareixeran durant tot el procés, per assolir amb èxit l’objectiu desitjat.

  • todo cambia