La Metodologia, No És Només La Solució…

06/12/2023
Silvia Nadal Consultora de GCE

Sigui quina sigui la metodologia que l’organització utilitzi per dur a terme els seus projectes, ha d’anar acompanyada de la Gestió del Canvi, (el canvi és intrínsec al projecte). Aquesta GC s’ha de basar en el suport a totes les persones que participaran en el desenvolupament del projecte i en totes les  implicades en la implementació.

Tant si es tracta d’una organització de gestió clàssica, una organització que es gestiona per  projectes o més encara una organització que segueix altres metodologies molt utilitzades avui dia , haurà  de considerar aquesta part humana de la  GC per dur a terme el projecte amb èxit.

Com a norma general, l’alta direcció decideix quins són  els projectes que  s’han d’abordar i tria la metodologia més moderna i que, al seu parer, serà la més adequada per implementar un canvi a l’empresa, també com a norma general, contracta una empresa externa  i/o forma els responsables del disseny i implementació del projecte i, en general, oblida tots els afectats directa o indirectament pel canvi, excepte en el moment de la seva implementació, que es forma a aquells que han d’utilitzar el nou procés o la nova eina.

És en el moment de la implementació que tots els problemes surten i …,  és quan ja estem arribant  tard … quan l’organització ha d’estar amb més bon ànim  i receptora del canvi, no entén el per què… , i solem escoltar: “abans era millor”, “això no té sentit”… i en el moment que  més es necessita  d’ella, perquè  la inexperiència exigeix més esforç, l’equip està baix en moral…

Les conseqüències de tot això, seran retards, formacions ràpides i fora de temps, s’incorrerà en costos no planificats i fins i tot si s’intenta corregir, l’experiència de no haver-ho fet com estava previst deixarà un sot en les persones i a la cultura de l’organització, ja que les empreses tenen memòria i es recordarà  negativament cada vegada que s’iniciï un nou projecte.

“L’hàbit no fa el monjo”, la metodologia no és només la solució. Les organitzacions que utilitzen metodologies àgils, basades en el desenvolupament iteratiu i incremental, més que en processos i eines, basades en el funcionament, més que en  documentació extensa, que col·laboren amb el client més que  en la negociació dels contractes i es basen més en respondre als canvis que a seguir la planificació , també necessiten aquest acompanyament a les persones implicades i afectades pel canvi, moltes d’elles resistents.

Fins i tot en aquests contextos, necessitarem una bona comunicació, fomentar l’esperit d’equip amb dinàmiques de reforç, estimular processos participatius amb la gent de l’organització, gestionar conflictes, fomentar la motivació i reduir l’estrès, estimular la creativitat i la innovació… i no és, tot això  en el seu conjunt, gestionar el canvi sota el prisma del factor humà?

  • gente b/N