El Propòsit I La Importància D’un Projecte De Gestió Del Canvi

06/12/2023
Jordi Servat Consultor i Fundador de Gestión del Cambio Empresarial

Escric aquestes línies sota la situació de confinament en què ens trobem per a combatre la COVID-19, com totes aquelles altres persones que no formem part de la cadena del que s’ha anomenat productes bàsics i imprescindibles per a la població.

És evident que aquesta situació que afecta la nostra salut, a més de generar preocupació i sofriment, una vegada superada, produeix uns canvis profunds en la nostra manera de fer a les nostres feines, perquè en funció del temps que triguem a tornar a l’anomenada normalitat, entrarem en una recessió econòmica més o menys profunda, la qual cosa ens genera un sentiment de preocupació i un cert estrès.

El que és segur és que res no tornarà a ser exactament igual que abans. Ens enfrontem probablement a un profund canvi de la nostra societat, amb valors i prioritats diferents a les que han imperat fins al moment present, és a dir, un canvi en la manera de veure i fer dels ciutadans.

I això tindrà reflex en la nostra societat, en l’art, en la recerca, en els comportaments dels ciutadans, en els seus hàbits de compra, en les seves preferències, etc.

Estarem davant d’un altre canvi més, al qual ens hem enfrontat des del nostre naixement.

El canvi és l’origen de l’evolució dels éssers humans, i per tant ha existit sempre, però la diferència en els temps actuals és que ara s’està produint a una velocitat molt més ràpida del que s’havia produït al llarg de la història.

De fet, el Coronavirus és fruit d’aquest món globalitzat, interconnectat i intercomunicat en què vivim, perquè una cosa que va començar a la Xina, pel fet que la gent viatja, s’ha anat estenent, com una tremenda taca d’oli a tot el nostre planeta, i ha anat afectant en major o menor mesura les diferents societats, en funció del nivell sanitari, nivell econòmic dels diferents països, de l’habilitat, rapidesa i intel·ligència a l’hora enfocar el problema per part dels governants, en funció de la comunicació disponible i la cultura dels ciutadans, així com l’educació i la disciplina que tinguin.

Aquest canvi obligarà les diferents empreses a adaptar els seus productes/serveis a aquest nou entorn, i en funció de l’encert en les mesures preses, provocarà que algunes organitzacions es construeixin un sòlid futur i en surtin reforçades.

El canvi consisteix a viure’l, per passar de la situació actual a una altra desitjada, i aquest procés cal imaginar-lo, crear-lo, i pensar-lo per després gestionar-lo perquè sigui una realitat.

Per tant, en tot projecte de canvi haurem de definir els objectius que es desitgen aconseguir.

Els objectius, tant els quantitatius com els qualitatius, han de complir amb l’acrònim de SMART (traduït al castellà, ‘intel·ligent’), anomenant-lo així pel significat que cada lletra representa en anglès:

  • [S] Cadascun dels objectius que estableixis han d’apuntar al més alt.
  • [M] Com va dir William T. Kelvin: “El que no es mesura, no es pot millorar”. Haurem de definir com mesurar-los, inclosos els qualitatius i posar-nos d’acord en això.
  • [A] Es tracta que els objectius que fixis siguin ambiciosos però també assolibles.
  • [R] Relacionat amb el punt anterior, es tracta d’establir objectius que puguis aconseguir amb els recursos, tant humans com materials, que es disposa.
  • [T] En un determinat termini prefixat.

 

A més els objectius intel·ligents han de ser específics, mesurables, assolibles, realistes i s’han d’executar en el temps convingut.

Però tan important com els objectius, ho és el propòsit que es pretén aconseguir.

L’objectiu fa referència al “què” es vol aconseguir, i el propòsit al “per què” el fem.

Llei d’or és que per tal que aquest canvi s’implanti amb èxit es necessita el compromís de les persones de l’equip, que la seva implicació sigui la més alta possible, creient i donant suport al canvi.

El propòsit és el que arriba directament al cor de les persones, i és el motor que provoca que l’entusiasme i l’energia es disparin i es minimitzin les dificultats i resistències, tant de les persones de l’organització, com d’altres d’externes, de manera que aquestes resistències produeixin un impacte mínim i per tant s’aconsegueixin els objectius desitjats en el temps fixat, amb els costos mínims i amb plena satisfacció de l’organització.

Quan avui veiem que importants empreses estan desenvolupant i fabricant a contrarellotge, pràcticament les 24h durant els 7 dies a la setmana, productes que no els són propis, però imprescindibles per als nostres equips sanitaris, per ajudar a lluitar contra el coronavirus, veiem que el propòsit té un doble perquè tremendament il·lusionant.

Aquesta motivació de l’equip neix perquè ho fan pensant que amb la seva actuació estan ajudant a salvar vides, i ho fan ells, l’empresa en què treballen, la seva empresa (orgull de pertinença), a més de produir-se un fort efecte emocional en molts ciutadans en saber-ho, perquè romandrà en el nostre record, gravat amb foc, tant en el cervell com en el cor allò que s’haurà realitzat, i amb això s’està donant un gran valor a una marca, valor intangible molt important per guanyar el futur.

A part una recomanació, no ens oblidem mai de comunicar els objectius i el propòsit d’allò que pretenem implantar, i busquem tots els punts que segur que són il·lusionants per a les persones de l’equip, per despertar la seva motivació.

  • seguridad