4 Passos Per Comunicar Un Canvi

06/12/2023
Lluís Matamala Consultor de GCE

Fa temps que penses com estructurar una nova manera de fer les coses a la teva unitat de negoci, ja sigui a nivell estratègic, organitzatiu o en la gestió de persones. Ets conscient de la dificultat de gestionar canvis en les organitzacions, ja que és un dels principals desafiaments per adaptar-les a les noves necessitats del mercat.

Un cop tens clara l’estratègia que cal seguir, els pros i contres, els costos analitzats i el disseny del camí que s’ha de fer, veus que tot encaixa i que és molt coherent, has de procedir a implantar el canvi i per tant ho has de comunicar al teu equip.

Comunicar el canvi no és una opció, és un requeriment fonamental per tal que tota l’organització comparteixi el nou objectiu i que cadascú sàpiga què s’espera d’ell per tal que aquest canvi sigui possible.

Per experiència pròpia, tant com a directiu com a consultor de Gestión del Cambio, en aquesta primera fase de comunicació tendim a cometre el següent error:

“Únicament tendim a explicar la decisió final”, el que es vol assolir sense relatar el perquè ni com hi arribarem. Això no obstant, presentem la idea amb diagrames de flux, moltes xifres i procediments complexos.

Existeix el perill que no s’entengui ni el canvi d’estratègia ni l’objectiu que es vol aconseguir i que la percepció sigui que complicarem i incrementarem la feina de l’equip en lloc de fer-ne visibles les millores!

Prèviament i com a impulsor del canvi has realitzat l’exercici de conscienciar-te de la necessitat de canviar i automotivar-te per després procedir a estructurar-lo.

Aquests mateixos passos s’han de fer sentir al teu equip en la comunicació del canvi que es vol fer.

No hem d’oblidar que les persones, generalment, ens resistim al canvi. Així doncs és molt necessari arribar, a més de a la part racional, a la part emocional de la persona fent-li viure els beneficis que tindrà.

Com a ajuda per preparar-te a persuadir quan presentis la comunicació del canvi que has dissenyat et proposo la construcció del teu discurs utilitzant l’estructura que es coneix com a AIDA: Atenció, Interès, Desenvolupament i Acció. Si entrem en detall:

Com captar l’ATENCIÓ:

Has de captar l’atenció de l’equip de seguida a la presentació, des del primer minut per tal que t’escoltin, t’entenguin i acceptin el que vols compartir. Han de notar que transmets alguna cosa diferent. T’estàs jugant que comprin el camí que has dissenyat per fer front a les noves necessitats.

En alguns casos pot ser útil fer servir a la introducció alguna frase cèlebre d’algun pensador, científic o persona rellevant relacionada amb el tema.

Així per exemple:

“Si busques resultats diferents no facis sempre el mateix”, Albert Einstein o “Tots pensen a canviar el món però ningú pensa a canviar-se a si mateix”, Alexei Tolstoi, relacionades per exemple amb la gestió del canvi.

Despertar l’INTERÈS:

“Per què escoltin el que diem cal que ens posem al lloc de les persones a les quals ens dirigim”, J. J. Rousseau.

És clau pensar en:

Què els agrada, de la nova idea? I què els pot desmotivar? Quins beneficis personals / professionals tindran? I a nivell de departament? I d’empresa?

Has de ser capaç de relatar, de “pintar un quadre” que sedueixi. Presentar una situació en la qual s’hi vegin immersos gaudint dels avantatges de la teva proposta.

Explica el DESENVOLUPAMENT:

En les dues primeres fases estem convidant i conscienciant l’equip a canviar. A partir d’aquest moment sí que pots procedir a explicar els detalls de què farem, com ho farem i qui ho farà, argumentant i reforçant sempre el perquè.

Convida a l’ACCIÓ:

No oblidis que l’objectiu de comunicar el canvi en l’organització és convidar a l’acció als integrants de l’equip i per això has d’acabar demanant el seu compromís mentre reafirmes els beneficis.

Recorda: el teu equip no et comprarà la idea de canvi només per la coherència, sinó que s’han de satisfer els seus interessos i arribar a les emocions.

És fonamental transmetre també amb el cor i per tant amb entusiasme i passió!

  • lhome que brama